Varaa aikasi

044-7477330 tai toimisto@fysioterapiakroppa.com

Fysioterapia

Tuotamme laadukkaita tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiapalveluita. Erikoisosaamistamme on jalka-analyysit ja yksilöllisten tukipohjallisten valmistaminen. Meille voit tulla KELA lähetteellä tai ilman.

Section
Laitehoidot

LASERHOIDOT

Laserhoito kiihdyttää vaurioituneen kudoksen paranemisprosessia, edistää solujen uudismuodostusta ja parantaa verenkiertoa pienissä verisuonissa. Parantunut mikroverenkierto edistää aineenvaihduntaa solutasolla. Kaikki tämä tapahtuu nopeasti, vain muutaman tunnin kuluessa kipeän kudoksen käsittelemisestä hoitavalla laserilla. Laserhoito nopeuttaa paranemista ja helpottaa kipua joko käytettynä lyhyenä jaksona ainoana hoitomuotona tai yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa.

SÄHKÖHOIDOT

Sähkön käyttö kivun hoidossa on ikivanhaa – Kreikan ja Rooman valtakunnissa hoidettiin tiettävästi vaikeita päänsärkyjä sähkörauskun tuottamien voimakkaiden sähköiskujen avulla. Nykyisin sähköisessä kivunhoidossa käytetään laitteita, joissa hoitovirran voimakkuus on melko pieni (1-50 mA). Sähköärsytyksen vaikutusta kipuun on tutkittu neurofysiologisin keinoin. Tunnetuin selitysmalli on ns. porttikontrolliteoria, jonka mukaan tuntohermosyiden ärsytys sähköllä vaikuttaa selkäytimessä viestinvälitykseen siten, että kipuviesti ei voi kulkea selkäydintasolta aivoihin aistittavalle tasolle asti. On myös esitetty, että sähköinen ärsytys vapauttaa aivoista ja kipuratojen varsilta endorfiineja, jotka vaikuttavat keskushermostossa morfiinin tavoin kipua poistavasti. Kolmas teoria sähkökipuhoidon vaikutuksille on, että sähköiset tuntoärsykkeet kulkevat nopeammin kuin kipuviestit aivokuorelle analysoitavaksi ja tämä johtaa kiputuntemuksen lievittymiseen. Pakallistasolla kipuhermojen aktiivisuuteen voidaan vaikuttaa tarpeen mukaan joko laskimo- tai valtimoverenkiertoa vilkastuttavien hoitomuotojen avulla.

Sähköhoidossa oleellista on saada hoidot melko tiiviinä jaksona – aluksi jopa päivittäin. Sähköhoitomuodosta riippuen hoitokerta kestää 15-60 minuuttia ja hoitojakso koostuu 5-15 käsittelystä. Sähköhoitoa käytetään fysioterapiassa pääsääntöisesti yhdistelmänä muiden menetelmien rinnalla, jolloin saavutetaan parhaat tulokset. Joissakin vaikeissa kroonisissa kiputiloissa asiakkaan on suositeltavaa hankkia pieni sähköhoitolaite kotikäyttöön optimaalisen tulokseen pääsemiseksi.

ULTRAÄÄNIHOIDOT

Ultraääni (UÄ) on väliaineessa etenevää mekaanista aaltoliikettä, jonka värähtelytaajuus on ihmisen kuuloalueen yläpuolella. UÄ synnytetään ns. piezosähköisen ilmiön avulla, jolloin sopivaa ainetta oleva kide saadaan sähkön avulla värähtelemään. Kide on kiinnitetty hoitokojeessa metallilevyyn, josta värähtely siirtyy väliaineen kautta iholle ja siitä edelleen syvemmälle kudoksiin.

Kudoksissa ultraääni aiheuttaa erittäin nopeita ja voimakkaita painevaihteluita yksittäisen solun pituisella matkalla. Voidaankin ajatella, että UÄ-hoito on ns. solujen mikrohierontaa. Hoidon vaikutuksesta mm. erilaisten kalvorakenteiden läpäisevyys lisääntyy, paikallisesti vaikuttavien aineiden vapautuminen ja resorptio kiihtyvät, eli solujen toiminta tehostuu. UÄ:llä on myös nopea ja tehokas lämpövaikutus. Hoitomuoto soveltuu erilaisten paikallisten kiputilojen, hermopinteiden, nivelsidevammojen, sidekudoksen venymistä edellyttävien tilojen ja lihaskireyksien yms. hoitoon.

Ultraäänen avulla voidaan lisäksi tehostaa lääkeaineen kulkeutumista ihon läpi, jolloin puhutaan fonoforeesista. Geelimäinen lääkeaine joko sekoitetaan UÄ-hoidossa käytettävään väliaineeseen tai sitten lääkeaine soveltuu sellaisenaan väliaineena käytettäväksi. Fonoforeesi perustuu ihon verenkierron lisääntymiseen, ihohuokosten avautumiseen ja ihonalaisten kalvorakenteiden läpäisevyyden lisääntymiseen.

Yksilölliset tukipohjalliset

Ihminen ottaa päivittäin yli 10 000 askelta. Kävelyssä alaraajaan kohdistuva kuormitus on n. 2-3 kertainen ja juostessa jopa 6-7 kertainen paikallaan seisomiseen verrattuna. Jalka toimii ensimmäisenä iskunvaimentimena alaraajan osuessa alustaan ja ohjaa ratkaisevasti koko ylemmän liikeketjun toimintaa nilkasta niskaan asti. Erityyppiset jalan toiminnalliset ja rakenteelliset ongelmat saattavat näin ollen aiheuttaa vaivoja jalkojen lisäksi polvissa, lonkissa ja selässä.

Jalka-analyysissä selvitetään jalan nivelten liikkuvuudet, jalan käyttöön vaikuttavien lihasten voima ja hermostollisen säätelyn toimivuus sekä mahdollisten rakenteellisten tekijöiden merkitys jalan toiminnalle. Näiden pääasiassa kuormittamattomassa tilanteessa tehtyjen tutkimusten lisäksi jalan toimintaa arvioidaan pystyasennossa. Tällöin tutkitaan alaraajalinjausta seisoma-asennossa kahden ja yhden alaraajan varassa, kyykyissä ja kävelyn aikana. Asiakkaan liikunnallisen suuntautuneisuuden mukaan analysoidaan myös hypyt ja juoksu. Lisäksi selvitetään mahdollinen alaraajojen pituusero ja sen vaikutus jalkojen ja koko alaraajan liikeketjun toimintaan. Huolellisen tutkimuksen myötä voidaan vasta arvioida, onko tukipohjallisista apua asiakkaan kokemaan ongelmaan.

Tukipohjallisilla voidaan vähentää toiminnallista ongelmaa ja/tai lievittää oireita mm. seuraavissa tilanteissa:

– jalkaterän, nilkan ja polven erilaiset jänteiden, jännetuppien ja jänteiden kiinnitysalueiden tulehdukset
– jalkaterän, nilkan ja polven nivelrikkoon liittyvät kivut
– säären alueen lihasaito-oireyhtymät eli ns. penikkatauti
– limapussitulehdukset kantapään, polven ja lonkan alueilla
– tietyt hermojen pinteestä johtuvat kivut
– lannerangan kipu, jonka taustalla on selkeä alaraajojen pituusero jne.

Ihmisen jalat eroavat toisistaan yhtä paljon kuin peukalosta otetut sormen jäljet. Kenkiin sopivat, jalkaa optimaalisesti ohjaavat ja käytössä kuitenkin hyvältä tuntuvat tukipohjalliset voidaan valmistaa huomioimalla jalkojen yksilölliset variaatiot. Asiakkaan jaloista otetaan kipsimuotit, näistä valmistetaan kipsimallit ja malleihin tehdään tarvittavat hionnat. Kyseinen kipsivalos toimii puolestaan tukipohjallisen mallina. Tukipohjallisen runko valmistetaan erilaisista Luna-levyistä liimaamalla ja lämmön avulla muotoilemalla. Runko-osaan voidaan haluttaessa kiinnittää erilaisia lisäosia, kuten pelotteja tai kiilauksia. Pintamateriaalina käytetään tavallisesti Cambrelle-kangasta, mutta tarpeen mukaan se voi olla nahkaa tai pehmeätä Lunairflex-pinnoitetta.

Manuaaliset terapiat

NIVELMOBILISAATIO

Termi ”mobilisaatio” tarkoittaa liikkuvaksi tekemistä. Fysioterapiassa nivelmobilisaatiolla tarkoitetaan nivelten liikelaajuuksien suurentamista terapeutin käsin suorittaman liikehoidon avulla. Nivelen liikerajoitukseen liittyy usein kipua. Tavallisesti kipu vähenee tai poistuu mobilisoinnilla saavutetun liikkuvuuden lisääntymisen myötä.

NEURAALIKUDOSMOBILISAATIO

Neuraalikudoksella tarkoitetaan hermosäikeitä ja niitä välittömästi ympäröiviä rakenteita, kuten sidekudoskalvoja, veri- ja lymfanestesuonia. Normaalitilanteessa neuraalikudos pääsee vapaasti liikkumaan lihasten, luiden ja erilaisten sidekudoskalvojen väleissä. Muun muassa nivelten liikerajoitusten ja lihaskireyksien johdosta hermokudoksen normaali liikkuminen saattaa rajoittua, minkä seurauksena esiintyy mm. säteily-tyyppistä kipua. Kun hermokudoksen liikkuvuus saadaan neuraalikudosmobilisaatiolla palautettua normaalitilaan, niin säteilykipu helpottaa tai häviää.

TRIGGERPISTEHIERONTA

tarkoittaa lihasten kipupisteiden käsittelyä. Kyseinen hieronta sopii tilanteisiin, joissa lihas ei siedä klassisen hieronnan otteita. Trigger-piste hieronta soveltuu erinomaisesti mm. säären lihasaihiopaine syndrooman eli ”penikkataudin”oireiden vähentämiseen.

KLASSINEN HIERONTA

on yksi fysioterapian työvälineistä. Sitä käytetään usein tuki- ja liikuntaelin fysioterapiassa hoitojakson alkuvaiheessa luomaan edellytyksiä asiakkaan omatoimisen harjoittelun aloittamiselle. Urheilijoilla hieronta kuuluu oleellisena osana valmennusohjelmaa, jolloin hieronnalla tähdätään palautumisen nopeuttamiseen ja vammojen ennaltaehkäisyyn. Hieronnalla voidaan parantaa lihaksen sisäistä nestekiertoa ja irrottaa tai venyttää mahdollisia lihassäikeiden välisiä kiinnikkeitä. Lihaskalvojen venytys vähentää lihaksen jännitystä ja parantaa lihaksen sisäistä verenkiertoa. Lihasperäisen kivun taustalla voi olla myös kudosturvotus. Turvotuksen aiheuttamaa kipua voidaan lievittää lihaksen imuneste- ja laskimoverenkiertoa kiihdyttävillä hierontaotteilla.

MYOFASCIAALINEN- ELI LIHASKALVOKÄSITTELY

kaikki ihon alla olevat tuki- ja liikuntaelinrakenteet ovat toisiinsa sidottuina sidekudoskalvorakenteiden avulla. Kalvorakenteet toimivat elastisina voimia välittävinä sidoksina ja ovat tärkeä osa kehon biomekaanista kokonaisuutta. Esimerkiksi reiden hamstring-lihaksen (reiden takaosan lihas) revähtymien yhteydessä lihaskalvorakenteeseen syntyvä arpimuodostuma huonontaa kalvorakennelman elastisuutta koko alaraajan takaosassa jalkapohjasta pakaraan asti ulottuvalla alueella ja hyvin usein myös lanne- ja rintarangassa asti. Myofasciaalisella käsittelyllä voidaan parantaa kalvorakennelmien joustavuutta, nivelten liikkuvuutta ja lievittää kipua.

Asentohuimaus

Hyvänlaatuiselle asentohuimaukselle on tyypillistä pään asennon muutoksiin liittyvä kiertävä huimauksen tunne. Usein oire tulee esiin illalla sänkyyn mennessä tai siellä kylkeä käännettäessä tai esim. kenkien laiton yhteydessä kumartaessa. Huimaus kestää tavallisesti muutamasta sekunnista minuuttiin asti. Joskus huimauskohtaukseen voi liittyä pahoinvointia, joka saattaa olla häiritsevää useamman tunnin ajan.

Tasapainoaistimus syntyy keskushermostossa, joka saa tietonsa nivelaistin eli proprioseptiikan, silmien ja tasapainoelimen kautta. Tasapainoelimet sijaitsevat sisäkorvan alueella ja kyseisen elimen kaarikäytävät antavat informaatiota pään asennon muutoksista. Kaarikäytävät ovat nesteen täyttämiä vain toisesta päästä avoimia putkia. Putken sisällä olevat värekarvat reagoivat nesteen liikkeeseen. Asentohuimauksessa kaarikäytävään on joutunut vierasta materiaalia, joka muuttaa käyvässä olevan nesteen normaalia liikettä ja tästä aiheutuu vääränlaisen inrformaation välittymistä keskushermostoon ja tämä aiheuttaa huimauskokemuksen.

Asentohuimauksen hoito aloitetaan Fysioterapia Kropassa aina huolellisella tutkimisella, jolla paikannetaan, kumman puolen tasapainoelimen ongelmasta on kyse ja mikä kaarikäytävä oireet asiakkaalle saa aikaan. Varsinainen hoito valitaan siis kaarikäytävän mukaan ja hoitona on asentohoito esim. Epleyn manööveri, Semontin manööveri tai Lempertinmanööveri. Hoitokertoja tarvitaan yleensä vain 1-3.

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksella pystytään vähentämään kipuja, parantamaan nivelten liikkuvuutta ja nopeuttamaan kudoksen paranemista. Se sopii hyvin leikkausten jälkeisen turvotuksen poistoon ja leikkausarven kiinnikkeisyyden vähentämiseen. Teippaus ei estä ns. normaalia liikkumista tai urheilua. Teippaus on joustava ja pysyy iholla 4-7 vrk:ta. Kinesioteippaus on hyvin suosittu hoitomuoto aktiiviurheilijoilla.