Terapeuttinen harjoittelu


Fysioterapia KROPASSA terapeuttisen harjoittelun pohja-ajatuksena on, että liike on lääke. Liikunnan ja harjoittelun vaikutusten tutkimustiedon lisääntymisen myötä kyseinen ajatusmalli on saanut runsaasti tieteellistä vahvistusta.

Terapeuttisessa harjoittelussa käytetään aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita, joilla pyritään palauttamaan kehon eri osien toiminta mahdollisimman normaaliksi vamman tai sairauden jälkeen. Harjoittelua käytetään myös sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyssä sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa.


Terapeuttisessa harjoittelussa vaikeusastetta ja kuormittavuutta muutetaan portaittain haastavammaksi, jolloin saadaan pidettyä kehon omat korjausmekanismit aktiivisina ja toimivina.

Harjoittelu vaikuttaa niin paikallisesti kuin yleisesti – hermoston, sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan, mutta myös koettuun terveyteen ja toimintakykyyn. Terapeuttinen harjoittelu voi kohdistua paikallisesti esimerkiksi akilles jänteisiin, reisilihaksiin tai olkaniveleen tai se voi olla yleistä, kuormittavaa harjoittelua yleiskunnon tai toimintakyvyn parantamiseksi.


Jokainen meistä on hieman erilainen – myös terapeuttisen harjoittelun vaikutukset ja tuloksellisuus ovat yksilöllisiä.

KROPASSA jokaiselle kuntoutujalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja ohjelma, jossa huomioidaan terapeuttisen harjoittelun annostelu suhteessa henkilön maksimaaliseen suorituskykyyn ja terapeuttisen harjoittelun suhde työssä kuormittumiseen sekä muuhun vapaa-ajan kuormittumiseen.