Toiminnallinen Tutkiminen


Fysioterapia Kropassa jokainen fysioterapiajakso aloitetaan huolellisella toiminnallisella tutkimisella. Aluksi kartoitetaan haastattelemalla asiakkaan kokemat oireet ja ongelmat. Selvitään mahdolliset ongelman syntyyn vaikuttavat kuormitustekijät harrastuksissa, työssä tai elämäntavoissa. Mikäli asiakas on käynyt lääkärillä, paneudutaan lääkärin lausuntoihin ja tutkimusten tuloksiin esim. magneettitutkimuksiin, jotta saadaan mahdollisimman tarkka kokonaiskuva nykytilanteesta.

Seuraavaksi analysoidaan asiakkaan liikkumista ja liikkeitä – tutkitaan koko liikeketjun toimintaa ja edetään kohti tarkempia yksityiskohtia ongelmiin johtavien syiden löytämiseksi. Selvitetään aktiiviset ja passiiviset liikkuvuudet sekä lihasten voimatasapaino. Oleellisen osan tutkimusta muodostaa asennonhallinnan arviointi, jossa käytetään erilaisia liike- tai liiketoimintahäiriötestejä. Lisäksi manuaalisesti arvioidaan hermokudoksen liikkuvuutta, lihaskalvorakenteiden elastisuutta, nivelsiteiden tiukkuutta ja triggerpisteiden aktiivisuutta. Tarpeen mukaan käytetään kivun provokaatiotestejä vaurioituneen rakenteen paikantamiseksi.

Toiminnallisen tutkimisen lopuksi asiakkaalle laaditaan suunnitelma fysioterapiajakson toteutukseen. Tutkimuksesta saa aina kirjallisen palautteen. Toiminnallinen tutkiminen kestää yleensä 60 min., mutta kesto voi vaihdella hieman ylös ja alas ongelman mukaan. Seuraavilla käyntikerroilla edetään suunnitelman pohjalta – ohjataan erilaisia harjoitteita ja harjoitteluohjelmia sekä käytetään tarvittaessa manuaalisen terapian keinoja, kuivaneulausta tai fysikaalisia hoitoja edistymisen tukena.