ASENTOHUIMAUS


Hyvänlaatuiselle asentohuimaukselle on tyypillistä pään asennon muutoksiin liittyvä kiertävä huimauksen tunne. Usein oire tulee esiin illalla sänkyyn mennessä tai siellä kylkeä käännettäessä tai esim. kenkien laiton yhteydessä kumartaessa. Huimaus kestää tavallisesti muutamasta sekunnista minuuttiin asti. Joskus huimauskohtaukseen voi liittyä pahoinvointia, joka saattaa olla häiritsevää useamman tunnin ajan.

Tasapainoaistimus syntyy keskushermostossa, joka saa tietonsa nivelaistin eli proprioseptiikan, silmien ja tasapainoelimen kautta. Tasapainoelimet sijaitsevat sisäkorvan alueella ja kyseisen elimen kaarikäytävät antavat informaatiota pään asennon muutoksista. Kaarikäytävät ovat nesteen täyttämiä vain toisesta päästä avoimia putkia. Putken sisällä olevat värekarvat reagoivat nesteen liikkeeseen. Asentohuimauksessa kaarikäytävään on joutunut vierasta materiaalia, joka muuttaa käyvässä olevan nesteen normaalia liikettä ja tästä aiheutuu vääränlaisen inrformaation välittymistä keskushermostoon ja tämä aiheuttaa huimauskokemuksen.

Asentohuimauksen hoito aloitetaan Fysioterapia Kropassa aina huolellisella tutkimisella, jolla paikannetaan, kumman puolen tasapainoelimen ongelmasta on kyse ja mikä kaarikäytävä oireet asiakkaalle saa aikaan. Varsinainen hoito valitaan siis kaarikäytävän mukaan ja hoitona on asentohoito esim. Epleyn manööveri, Semontin manööveri tai Lempertinmanööveri. Hoitokertoja tarvitaan yleensä vain 1-3.