Manuaaliset terapiat

,,

NIVELMOBILISAATIO


Termi ”mobilisaatio” tarkoittaa liikkuvaksi tekemistä. Fysioterapiassa nivelmobilisaatiolla tarkoitetaan nivelten liikelaajuuksien suurentamista terapeutin käsin suorittaman liikehoidon avulla. Nivelen liikerajoitukseen liittyy usein kipua. Tavallisesti kipu vähenee tai poistuu mobilisoinnilla saavutetun liikkuvuuden lisääntymisen myötä.

,,
,,

NEURAALIKUDOS
MOBILISAATIO


Neuraalikudoksella tarkoitetaan hermosäikeitä ja niitä välittömästi ympäröiviä rakenteita, kuten sidekudoskalvoja, veri- ja lymfanestesuonia. Normaalitilanteessa neuraalikudos pääsee vapaasti liikkumaan lihasten, luiden ja erilaisten sidekudoskalvojen väleissä. Muun muassa nivelten liikerajoitusten ja lihaskireyksien johdosta hermokudoksen normaali liikkuminen saattaa rajoittua, minkä seurauksena esiintyy mm. säteily-tyyppistä kipua. Kun hermokudoksen liikkuvuus saadaan neuraalikudosmobilisaatiolla palautettua normaalitilaan, niin säteilykipu helpottaa tai häviää.

,,

TRIGGERPISTEHIERONTA


tarkoittaa lihasten kipupisteiden käsittelyä. Kyseinen hieronta sopii tilanteisiin, joissa lihas ei siedä klassisen hieronnan otteita. Trigger-piste hieronta soveltuu erinomaisesti mm. säären lihasaihiopaine syndrooman eli ”penikkataudin”oireiden vähentämiseen.

,,

HIERONTA


on yksi fysioterapian työvälineistä. Sitä käytetään usein tuki- ja liikuntaelin fysioterapiassa hoitojakson alkuvaiheessa luomaan edellytyksiä asiakkaan omatoimisen harjoittelun aloittamiselle. Urheilijoilla hieronta kuuluu oleellisena osana valmennusohjelmaa, jolloin hieronnalla tähdätään palautumisen nopeuttamiseen ja vammojen ennaltaehkäisyyn. Hieronnalla voidaan parantaa lihaksen sisäistä nestekiertoa ja irrottaa tai venyttää mahdollisia lihassäikeiden välisiä kiinnikkeitä. Lihaskalvojen venytys vähentää lihaksen jännitystä ja parantaa lihaksen sisäistä verenkiertoa. Lihasperäisen kivun taustalla voi olla myös kudosturvotus. Turvotuksen aiheuttamaa kipua voidaan lievittää lihaksen imuneste- ja laskimoverenkiertoa kiihdyttävillä hierontaotteilla.

,,

FASCIAKÄSITTELY


Kaikki ihon alla olevat tuki- ja liikuntaelinrakenteet ovat toisiinsa sidottuina fascioiden eli sidekudoskalvorakenteiden avulla. Kalvorakenteet toimivat elastisina voimia välittävinä sidoksina ja ovat tärkeä osa kehon biomekaanista kokonaisuutta. Esimerkiksi reiden hamstring-lihaksen (reiden takaosan lihas) revähtymien yhteydessä lihaskalvorakenteeseen syntyvä arpimuodostuma huonontaa kalvorakennelman elastisuutta koko alaraajan takaosassa jalkapohjasta pakaraan asti ulottuvalla alueella ja hyvin usein myös lanne- ja rintarangassa asti. Fasciaalisella käsittelyllä voidaan parantaa kalvorakennelmien joustavuutta, nivelten liikkuvuutta ja lievittää kipua.