Urheilijan
lihastasapainokartoitus


Urheilijan lihastasapainokartoitus on fysioterapeutin tekemä alkukartoitus, jossa selvitetään lajin kannalta keskeiset nivelten aktiiviset ja passiiviset liikelaajuudet ja mahdolliset lihaskireydet. Lisäksi tutkitaan vartalon ja raajojen tärkeiden tukilihasten voimatasapaino. Lihastasapainokartoituksessa keskitytään testiliikkeiden laadullisen toteutuksen arviointiin. Asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa kartoituksessa voidaan käyttää apuna  urheilusuorituksen videoanalyysiä.

Kartoitus kestää tavallisesti 60 minuuttia ja siitä saa kirjallisen palautteen. Raportti antaa tärkeää tietoa fysioterapeutille, urheilijalle ja valmentajalle siitä, mitkä ovat henkilön fyysiset vahvuudet ja puutteet. Lihastasapainokartoituksen pohjalta urheilijalle voidaan erillisellä käynnillä laatia henkilökohtainen harjoitteluohjelma ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Nuorilla urheilijoilla kartoitus suositellaan uusittavaksi 0,5-2 vuoden välein ja aikuisilla tarpeen mukaan.